Livet Händer – personliga berättelser

Livet Händer – personliga berättelser

Det här programmet handlar om Phoebe och hennes familj och vad de utsattes för i Kina när de började utöva den stillsamma meditationsmetoden Falun Gong och leva efter metodens kärnvärden sanning, godhet och tålamod. I en intervju med Phoebe som