En timme nyheter, kultur och visdom om och från Kina

SOH

Den här veckan kommer vi att spela musik från albumet Truth on Tour.  Det är en grupp artister från olika delar av världen som gått samman för att med sin musik uppmärksamma förföljelsen av meditationsmetoden Falun Gong eller Falun Dafa som